Tandimplantat i Stockholm

Implantatkliniken, Sveavägen 91

nära Odengatan i Stockholm

som ingår som en del i Svea Tandklinik, har sedan mitten av 90-talet arbetat med implantat. Med åren har vi specialiserat oss mer och mer inom avancerad protetik och tandimplantat.

Beprövade materiel

Vi använder oss enbart av implantat från välkända och väldokumenterade tillverkare som vi vet under lång tid kan tillhandahålla reservdelar och stöd samt inte minst garantier på materialet. Ett implantat är inte en tillfällig lösning, det är permanent och då vill man ju att det ska sitta säkert en lång tid utan mer underhåll än vad man rimligen kan utstå. Vi förklarar lite runt omständigheter och tar upp frågor som vanligen uppkommer när och om det är implantat som är aktuellt, frågor man kanske inte kommer på att ställa hos tandläkaren. Tiden vid besök är ofta pressad och frågorna staplas. Under Implantatfrågor har vi ställt upp några vanliga frågor och det finns givetvis ett frågeformulär som du kan använda och ställa din fråga.

Vi kan erbjuda olika implantat som är anpassade efter just det behov som finns och vi gör givetvis en initial undersökning och lägger upp en individuell terapiplan samt ett kostnadsförslag som ska godkännas innan behandlingen påbörjas. Vi kan även utöka benmassan om det skulle behövas. Hos oss får du hela behandlingen från början till att du har allt på sin plats. Vi är ständigt under utveckling och håller oss uppdaterade med senaste rön och vetenskap inom området. Våra specialister medverkar på såväl internationellt som nationellt plan på symposier och konferenser rörande tandimplantat. Vi behandlar även många remitterade patienter, främst från Stockholmsregionen men även mer långväga patienter. Vid ett flertal tillfällen har vi också blivit tillfrågade att hantera och rätta till dåligt utförda tandimplantat. Noran De Basso, klinikchef och den som främst utför implantatoperationer här, får på grund av sin erfarenhet och skicklighet ofta förfrågningar från hela Sverige, men även utomlands ifrån..

Tandimplantat operation

Frågor om tandimplantat?

Har du frågor eller funderingar om tandimplantat är du givetvis välkommen att höra av dig per telefon eller genom formuläret nedan.

Vill du ha en konsultationstid så lämna kontaktuppgifter så vi kan ringa upp och komma fram till en lämplig tid.

Skriv ditt namn här
Glöm ej ange riktnummer om det är till fast telefon
Skriv gärna din fråga eller ämne här så rätt person får kontakt med dig.