Implantattyper

De tandimplantat vi uteslutande jobbar med, eller rättare sagt sätter in, är titan eller keramiska.
Idag jobbar man uteslutande med 2 olika material i tandimplantat. Det är gjorda i dels titan dels keramiska (Zirconia). Zirconia har visat upp egenskaper som visar på inte bara en tolerans utan kanske framförallt en acceptans i och av våra kroppar. Zirconiaimplantat blir vanligare och det förekommer många kliniska studier som visar på positiva resultat. Zirconia implantaten Zirconia är något dyrare än titan, men hur det ser ut framåt i tiden kommer att visa sig.

Våra leverantörer är också de mest framstående tillverkarna i världen vilket givetvis gör att de ligger i framkant av utveckling och kvalitet. Hit räknar vi Dentsply Sirona, Nobel Biocare (Brånemark), Straumann och Zibone som främst i området.

För att ett implantat skall anses som en bästa lösning finns det några förutsättningar som bör uppfyllas.

  • Infästningen, att det finns tillräckligt mycket och helst givetvis bra kvalitet på benet.
  • Yrkesskicklighet, ja, det här är ett hantverk i många hänseenden. Lång vana och att använda sig av metoder och de material som bäst fungerar på individen. Alla patienter är olika och inget säger egentligen att det som fungerade på en patient även fungerar på nästa. Men sammantaget så är den erfarenheten och förståelse för kroppen som gör det bästa hantverket.
  • Materialet, att själva implantaten är av hög kvalitet och att det finns förutsättningar att justera och till och med byta ut om något inte fungerar som det borde.

Man kan inte säga det för många gånger, tiden utvisar hur lyckat ett implantat är, ju bättre förutsättningar desto större chans att ersättningarna fungerar länge och väl. Trots goda förutsättningar kan saker gå fel eller gå sönder. Våra leverantörer har de bästa garantierna man kan få om något felar och vi har full uppbackning om något skulle gå fel. Baksidan är givetvis den att pågående behandling inne i munnen stundtals är jobbig. Det är något som man inte vill göra flera gånger än man verkligen måste och då är det viktigt att man ger sig själv de bästa förutsättningarna för att det ska bli en lyckad behandling med så få komplikationer som möjligt, där kommer individansvaret in.

Zirconia

Det finns ett växande antal tillverkare av Zirconiaimplantat, vi använder för närvarande Zibone i första hand.
Mer om tandimplantat i zirconium går att läsa under Zirconiafliken. Vi förklarar lite om historik, vad som är utmärkande för Zirconiumdioxid (ZrO2 kemiska beteckningen för legeringen) och egenskaper i allmänhet. Vi tar även upp den troliga utvecklingen.

 

Här nedan följer några presentationer och några bilder på olika Tandimplantat från våra leverantörer

En presentation av Ankylos ett varumärke från Dentsply Sirona® som är en av våra huvudleverantörer. Dentsply Sirona har funnits på marknaden i princip hela den tid man haft moderna tandimplantat.

 

Här är en operation där ett implantat sätts in.
Varning för känsliga personer!

 

Brånemark_system

Nobel Biocare har runt 50 år inom implantatindustrin där de är en av de ledande aktörerna och utvecklarna. Bland deras produkter hittar man bl a Brånemark system, ett komplett implantatsystem från Nobel. Brånemark var den svenska tandläkare som konstruerade det moderna tandimplantatet 1965 och fann att titan fungerar bra i människokroppen.

Tandimplantat OsseoSpeed Profile EV_10

På bilden ser du hur tandimplantatet fästs ner i benet och kronan som sitter precis som de andra tänderna. Givetvis anpassas kronan till övriga tänder i både form och färg.

Tandimplantat XiVE 3.0

Ett exempel på ett tandimplantat som är lite smalare. Mångfalden bland tandimplantat gör att man kan välja implantattyp efter förutsättningarna för att få bästa resultat.