Zirconium

Kärt barn har många namn… men vad är det riktiga?
Zirconium – Zr – är det kemiska grundämnet man använder för att ta fram materialet zirconiumdioxid (ZrO2 är kemiska beteckningen) som är en legering av Zirconium och syre. Egenskaperna i legeringen är dubbla, dels är det ett oerhört hårt material dels är det ett material som accepteras väldigt väl av kroppen.
Att det accepteras av kroppen gör att det växer ihop med benvävnaden på ett mycket positivt sätt när det gäller implantat i allmänhet, men här inriktar vi oss på tandimplantat enbart.

I en artikel i Tandläkartidningen förklaras det lite mer om begreppen och skillnaden på namnen, där det nu finns en skillnad.
I en annan artikel med några år på nacken (2011) påvisas lite av egenskaper och kritik i en kanske inte helt lättförstådd text, som det ofta blir när vetenskapen kopplas in. Tester och studier av nyare datum finns, men oöversatta. Vi kommer att presentera mer i takt med att de publiceras.

Egenskaper i Zirconiaimplantat

Förmågan Zirconiaimplantat har att fästa i käkbenet har visat sig vara väldigt god och såväl tandkött som ben trivs väldigt bra ihop med dessa implantat.

Mer än implantat

Att man idag har möjlighet att sätta in implantat i Zirconia är en sak som vi skrivit om. Utöver det så finns även möjligheten att ha en Zirconiakrona, alltså en tand i samma material. Om man väljer det i kombination med Zirconiaimplantat så kallas det FullZirconia, då har man fått såväl implantat som krona som är helt metallfritt. I dagsläget så ersätter inte Försäkringskassan Zirconiakronor och implantat utan det är ersättningen för titanimplantat och porslinskrona man får och därmed få man betala mellanskillnaden själv till 100%. Får vi se en förändring där framöver???