Zirkonia Tandimplantat

Kärt barn har många namn… men vad är det riktiga?
Zirkonia – Zr – är det kemiska grundämnet man använder för att ta fram materialet zirconiumdioxid (ZrO2 är kemiska beteckningen) som är en legering av Zirkonia och syre med en tillsats av Yttrium för stabiliteten. Egenskaperna i legeringen är dubbla, dels är det ett oerhört hårt material dels är det ett material som accepteras väldigt väl av kroppen.
Att det accepteras av kroppen gör att det växer ihop och integrerar med benvävnaden på ett mycket positivt sätt när det gäller implantat i allmänhet, men här inriktar vi oss på tandimplantat enbart.

zirkonia tandimplantat

I en artikel i Tandläkartidningen förklaras det lite mer om begreppen och skillnaden på namnen, där det nu finns en skillnad.
I en annan artikel med några år på nacken (2011) påvisas lite av egenskaper och kritik. En kanske inte helt lättförstådd text, som det ofta blir när vetenskapen kopplas in. Tester och studier av nyare datum finns, men oöversatta. Vi kommer att presentera mer i takt med att de publiceras.

Egenskaper i Zirkonia tandimplantat

Förmågan Zirconia tandimplantat har att fästa i käkbenet har visat sig vara väldigt god. Såväl tandkött som ben trivs väldigt bra ihop med dessa keram-implantat.

Mer än tandimplantat

Idag finns möjligheten att sätta in implantat i Zirkonia, det har vi redan skrivit om. Utöver det så finns även möjligheten att ha en Zirkoniakrona, alltså en tand i samma material.

Om man väljer det i kombination med Zirkonia tandimplantat så kallas det FullZirkonia.

Då har man fått såväl implantat som krona som är helt metallfritt. I dagsläget ersätter inte Försäkringskassan Zirkoniakronor och zirkonia tadndimplantat. Ersättningen är för titanimplantat och porslinskrona och man får och därmed få man betala mellanskillnaden själv till 100% när det statliga tandvårdsbidraget är avdraget.
Får vi se en förändring där framöver???

Läs mer om tandimplantat olika metoder